Kontakt Os

Niløseholm
Kongstedvej 30
4293 Dianalund
Vagttelefon: 30 14 38 50
Email:info@niloseholm.dk
Web:www.niloseholm.dk
 
Leder:
Søren Andersen:sa@niloseholm.dk
Tlf. 61 41 56 30 
 

Målgruppen

Målgruppen består af personer der tidligere har benyttet sig af foranstaltninger i henhold til Folkeskolelovens § 20.1 eller § 20.2, samt ligestillede. Den omfatter personer, der på grund af tidlig hjerneskade, diagnoser, (ex. Austismespektret) langsom eller mangelfuld intellektuel udvikling eller mangelfuld social-/kulturel tilpasning, evt. i kombination med fysiske handicap, er blevet hæmmet i deres udvikling.

Til elevgruppen henføres gruppen af unge med særlige behov, hører bl.a.:

  • Gruppen af psykisk belastede
  • Gruppen af AST (AustismeSpektrumForstyrrelser)
  • Gruppen af socialt og emotionelt hæmmede
  • Gruppen af bogligt svage/sent udviklede
  • Gruppen af funktionelle analfabeter

Vi tror på, at en hverdag byggende på:

  • Ansvarlighed
  • Fællesskab
  • Indlevelse/empati og
  • Kreativitet

vil føre os til de mål, vi sætter os for vores arbejde.

Ansvarlighed er, når alle, på eget initiativ, yder deres bedste i forbindelse med opgaver og beslutninger.

Fællesskab er, når værdier og indbyrdes relationer integreres og danner en fælles forståelse og dynamik.

Indlevelse/empati er, når vi handler på baggrund af vores viden om den enkeltes opfattelse og reaktioner.

Kreativitet er, når vi har viljen til at udvikle os selv og vores fællesskab i en foranderlig verden.

STU

STU 2016 350
Niløseholm STU afdeling er et mindre uddannelsestilbud for unge mellem 16-28 år. 
Læs mere